Skicka länk till app

疯狂提醒


4.8 ( 8378 ratings )
Verktyg Underhållning
Utvecklare: iTing
Gratis

本程序主要有两个功能:
1.到时提醒,相当于闹钟的功能,界面新颖,加入中国风元素。
2.到点提醒,当接近目的地时推送通知,还能查看附近吃喝玩乐的相关信息。